Herdopen: Polyander wordt Eva

Als je een schip koopt en je wilt het een eigen naam geven, dan zou dat slechts een kwestie zijn van naam eraf poetsen, nieuwe naam erop en klaar ben je. Volgens velen brengt dat echter ongeluk en het noodlot willen we zo aan het begin van ons avontuur niet tarten. We zullen het spel dus spelen zoals het gespeeld dient te worden. 

Zolang een boot op zee vaart onderwerpt het zich aan de wetten van de zee. Elk gedoopt schip is opgenomen in de archieven van de diepzee en daarmee mag het schip en haar bemanning zich de bescherming van de goden van de zee getroosten. Wanneer een boot, om welke reden dan ook een andere naam moet krijgen, dient dat uiteraard volgens de regels van de goden te gebeuren om ongelukken te voorkomen… Je zou de toorn van Neptunus over je afroepen. Je kunt maar bijgelovig zijn. 

Het hernoemen van een schip begint in de eerste instantie met het verwijderen van de naam van het schip uit de archieven van de diepzee. Dat is niet een kwestie van een formuliertje invullen en opsturen; dat zou te makkelijk zijn. De goden van de zee hebben immers over het schip gewaakt en uitsluitend met hun zegen kan het schip een nieuwe naam krijgen. Daarbij dient geofferd te worden, meestal in de vorm van een plengoffer van de betere bruiswijn. Bacchus zal hier ongetwijfeld de hand in hebben gehad. 

De begeleidende tekst luidt als volgt. 

“In de naam van eenieder die aan boord van dit schip gezeild hebben in het verleden, en in naam van ieder die aan boord van dit schip zal zeilen in de toekomst, vragen wij de goden van de wind en de zee om dit schip vandaag met hun zegen te vereren. 

Machtige Neptunus, koning van alles wat beweegt op en in de golven, en machtige Aeolus waker over de wind en alles wat voor hen blaast: we danken u voor de geboden bescherming van dit schip in het verleden. We spreken onze dank uit voor de bescherming tegen orkanen en stormen en voor de altijd veilige terugkeer naar de haven. 

Nu vragen wij uw mildheid, om de oude naam van dit schip, de Polyander, te verwijderen uit de archieven van de diepzee. Hiervoor offeren we deze naamplaat, opdat de naam en referenties voor eeuwig verwijderd zullen worden.” 

Het metalen plaatje met de oude naam van het schip wordt nu vanaf de boeg in zee geworpen. 

“Verder vragen wij u, dat als zij opnieuw aangeboden wordt voor een zegen onder een nieuwe naam, zij weer erkend wordt en gezegend wordt met dezelfde voorrechten als voorheen. In ruil hiervoor geven wij dit schip in uw handen, wetende dat zij als voor eeuwig valt onder de wetten van de goden en de zee. Als blijk hiervan geven wij u dit offer volgens het ritueel van de zee.” 

Een flinke scheut champagne – vooral niet te zuinig zijn- wordt in de zee geschonken in de richting van oost naar west. Hierna wordt de fles onder de aanwezigen doorgegeven, waarbij ook niet te zuinig mag worden geschonken. De doop volgt direct hierna. 

“In de naam van eenieder die aan boord van dit schip zal zeilen in de toekomst, vragen wij de goden van de wind en de zee om dit schip vandaag met hun zegen te vereren. 

Machtige Neptunus, koning van alles wat beweegt op en in de golven, en machtige Aeolus waker over de wind en alles wat voor hen blaast: wij vragen u op te nemen in de registers van de diepzee de nieuwe naam van dit schip, Eva, en vragen uw bescherming tegen orkanen en stormen en een altijd veilige terugkeer naar de haven.” 

Op dit punt wordt champagne over de boeg van het schip geschonken. Niet de hele fles leeggieten, in de volgende stap in de ceremonie worden de windgoden gekalmeerd opdat Eva altijd zal worden voortgeblazen door gunstige wind en kalme zeeën zal varen. De vier goden van de wind, Boreas, Zephyrus, Eurus en Notus worden aan geroepen en er wordt geofferd. 

“Machtige heersers van de winden door wiens macht onze schip zich over de diepe, ruige zeeën zal voortbewegen, wij vragen u deze boot, genaamd Eva, naar behoefte met zachte hand over de wereldzeeën voort te bewegen.” 

Naar het noorden kijkend wordt een glas champagne ingeschonken en naar het noorden leeggegooid terwijl Boreas wordt aangeroepen. 

“Machtige Boreas, verheven heerser van de noordenwind, geef ons toestemming om uw machtige krachten te gebruiken in ons avontuur en bespaar ons de overweldigende gesel van uw ijzige adem.” 

Naar het westen kijkend wordt een glas champagne ingeschonken en naar het westen leeggegooid terwijl Zephyrus wordt aangeroepen. 

“Machtige Zephyrus, verheven heerser van de westenwind, geef ons toestemming om uw machtige krachten te gebruiken in ons avontuur en bespaar ons de overweldigende gesel van uw wilde adem.” 

Naar het oosten kijkend wordt een glas champagne ingeschonken en naar het oosten leeggegooid terwijl Eurus wordt aangeroepen. 

“Machtige Eurus, verheven heerser van de oostenwind, geef ons toestemming om uw machtige krachten te gebruiken in ons avontuur en bespaar ons de overweldigende gesel van uw machtige adem.” 

Naar het zuiden kijkend wordt een glas champagne ingeschonken en naar het zuiden leeggegooid terwijl Notus wordt aangeroepen. 

“Machtige Notus, verheven heerser van de zuidenwind, geef ons toestemming om uw machtige krachten te gebruiken in ons avontuur en bespaar ons de overweldigende gesel van uw hete adem.” 

Nu mag de naam op de romp van het schip worden onthuld en mogen zaken met haar naam aan boord worden gebracht, zoals het logboek, reddingsboei en dergelijke. Intussen worden de restanten champagne, voor zover nog aanwezig, onder de gasten doorgegeven. Uiteraard dienen er voldoende nieuwe flessen aanwezig te zijn om aan Bacchus te offeren! De gasten worden hartelijk bedankt voor hun aanwezigheid en worden uitgenodigd gezamenlijk de doop van Eva te vieren.