Facebook

Sailing Eva
Sailing Eva3 jaren geleden
Naar huis.
We zijn onderweg naar Vlieland in Nederland. Op Vlieland treffen we Nederland op de rand van de lockdown. Gelukkig mogen we onze veilige aankomst nog even vieren. Daarna varen we door naar Harlingen waar onze Eva de winter zal blijven. In Harlingen halen we de zeilen van onze Eva en bereiden haar voor op de winter. Felia vertelt over haar beslissing...

[English]
Going home.
We are on our way to Vlieland in the Netherlands. At the island of Vlieland, we meet Holland on the brink of lockdown. Fortunately, we can celebrate our safe arrival. Then we sail on to Harlingen where our Eva will stay for the winter. In Harlingen we take the sails off our Eva and prepare her for the winter. Felia talks about her decision...

https://youtu.be/JTr5ZdJydsU
Sailing Eva
Sailing Eva3 jaren geleden
Door de Duitse Bocht richting Nederland.
We bezoeken Cuxhaven en bereiden ons voor op de tocht door de Duitse Bocht naar Nederland. Nadat we de tanks hebben gevuld, vertrekken we net na hoog water en zeilen de Elbe af. De wind draait gunstig en we zeilen voor de wind de nacht in.

[English]
Through the German Bight headed for The Netherlands.
We visit Cuxhaven and prepare for the journey through the German Bight to the Netherlands. After filling the tanks, we leave just after high tide and sail down the Elbe. The wind turns favorable and we sail downwind into the night.

https://youtu.be/_jsKVyyYERs
Sailing Eva
Door de Duitse Bocht richting Nederland - Sailing Eva [049]
We bezoeken Cuxhaven en bereiden ons voor op de tocht door de Duitse Bocht naar Nederland. Nadat we de tanks hebben gevuld, vertrekken we net na hoog water e...
youtube.com
Sailing Eva
Sailing Eva3 jaren geleden
Via Brunsbüttel naar Cuxhaven.
We maken een mooie stadswandeling door Rendsburg. Hoewel we Rendsburg alleen maar kennen als tussenstop in het Noord-Oostzeekanaal, blijkt het een heel aardig provinciestadje te zijn met karakter en rijke historie. Dan varen we het tweede deel van het Noord-Oostzeekanaal grotendeels in de stromende regen. Gelukkig kunnen we de stuurautomaat een groot deel van het werk laten doen. Na een overnachting in Brunsbüttel varen en door de sluis de Elbe op naar Cuxhaven.

[English]
Via Brunsbüttel to Cuxhaven.
We take a nice city walk through Rendsburg. Although we only know Rendsburg as a stopover on the Kiel Canal, it turns out to be a very nice provincial town with character and rich history. Then we sailed the second part of the Kiel Canal largely in the pouring rain. Fortunately, we the autopilot does most of the work. After an overnight stay in Brunsbüttel, we sailed through the lock onto the Elbe to Cuxhaven.

https://youtu.be/b0jgoBhrVvU
Sailing Eva
Sailing Eva3 jaren geleden
Eva door het Noord-Oostzee kanaal naar Rendsburg.
In Laboe onderhouden we niet alleen de motor, we testen ook de persoonlijke AIS veiligheidsbakens die in onze reddingsvesten zitten. We varen het eerste deel van het Noord-Oostzeekanaal tot aan Rendsburg. De lood ballast die we eerder naar voren in het schip verplaatsten leggen we weer terug naar bakboord.

[English]
Eva through the Kiel Canal to Rendsburg.
In Laboe we not only service the engine, we also test the personal AIS safety beacons that are in our life jackets. We sail the first part of the Kiel Canal to Rendsburg. We put the lead ballast that we previously moved forward in the ship back to port.

https://youtu.be/onEHF7fhp_A
Sailing Eva
Sailing Eva3 jaren geleden
Zeilen in het Kieler fjord naar Laboe.
We ankeren bij Vordingborg omdat de ankerboei waar we aan wilden vastmaken niet op zijn plek bleef liggen. De volgende morgen worstelen we ons door de visnetten richting Langø. Maar we blijven niet lang, want we gaan vlot door naar de Kieler fjord en leggen aan in Laboe. Tijdens onze tocht naar Laboe zie we bruinvissen, een hele kleine soort walvis. Maar doorgaans worden ze gewoon dolfijnen genoemd.

[English]
Sailing into the Kieler fjord to Laboe.
We anchor at Vordingborg as the anchor buoy we intended to tie up to did not stay in place. The next morning we struggled through the fishing nets towards Langø. But we don't stay long, because we quickly continue into the Kieler fjord and dock in Laboe. During our trip to Laboe we see porpoises, a very small kind of whale. But they are usually just called dolphins.

https://youtu.be/x7Kyg8beABU
Sailing Eva
Zeilen in het Kieler fjord naar Laboe - Sailing Eva [046]
We ankeren bij Vordingborg omdat de ankerboei waar we aan wilden vastmaken niet op zijn plek bleef liggen. De volgende morgen worstelen we ons door de visnet...
youtube.com
Sailing Eva
Sailing Eva3 jaren geleden
Eva zeilt van Ystad via Simrishamn naar Møn - Sailing Eva [045]

We ontdekken het prachtige stadje Ystad aan de Zweedse zuidkust en ontmoeten daar oude jeugdvriend Marcel, die jaren geleden naar Zweden emigreerde. Wat een geweldig weerzien. Met flinke wind zeilen we vervolgens naar Simrishamn. Deze haven aan de lagerwal varen we surfend op de golven binnen. Maar lang blijven we niet, want we zeilen door naar Klintholm op het Deense eiland Møn, waar we 's morgens vroeg uit bed worden gejaagd.

[English]
Eva sails from Ystad via Simrishamn to Møn - Sailing Eva [045]
We explore the charming town of Ystad on the Swedish south coast and meet old childhood friend Marcel, who emigrated to Sweden years ago. What a great reunion. With a strong wind we sail to Simrishamn. We sail into this lee shore harbor surfing the waves. But we don't stay long, because we sail on to Klintholm on the Danish island of Møn, where we are rudely awakened early in the morning.

https://youtu.be/uP1Qku9TGnE
Sailing Eva
Eva zeilt van Ystad via Simrishamn naar Møn - Sailing Eva [045]
We ontdekken het prachtige stadje Ystad aan de Zweedse zuidkust en ontmoeten daar oude jeugdvriend Marcel, die jaren geleden naar Zweden emigreerde. Wat een ...
youtube.com