Oceaanoversteek van Terceira naar Nederland [deel 2]

In het tweede deel van onze oversteek van Terceira naar Nederland zie je hoe we heel vroeg in de morgen de accu van de hoofdmotor vervangen en dat deze weer gestart kan worden. Een enorm veiligheidsprobleem hebben we hiermee opgelost. We vervangen even later ook de accu van de generator door exact hetzelfde type zodat de accu’s uitwisselbaar zijn. Als we het Engels Kanaal in zeilen krijgen we rustiger weer en daarmee gelegenheid om de chaos van de stormen een beetje op te lossen. Na bijna 16 dagen op zee komen we aan in Vlissingen, waar we worden welkom geheten door de sluismeester. In Middelburg gooit Lars zijn telefoon overboord en doen we werkzaamheden in de mast.

[English]
Ocean crossing from Terceira to The Netherlands [part 2]
In the second part of our crossing from Terceira to The Netherlands, you can see how we replace the battery of the main engine very early in the morning and that the engine can be started again. With this we have solved a huge safety concern. A short time later we also replace the generator battery with exactly the same type so that the batteries are interchangeable. As we sail into the English Channel, we get calmer weather and thus the opportunity to sort out the chaos of the storms a bit. After almost 16 days at sea we arrive in Flushing, where we are welcomed by the lock master. In Middelburg, Lars throws his smart phone overboard and we do work on the mast.