Zeilen naar Riga, Letland

We wensen iedereen graag een heel fijne kerstdagen en gunstige wind in het nieuwe jaar!

Van Rihnu in Estland zeilen we naar de hoofdstad van Letland, Riga. We bezoeken deze fantastische stad en verwonderen ons over de ontberingen die het Letse volk door de geschiedenis hebben doorstaan. De architectuur in de stad is zo geweldig dat wij als leken er zelfs waardering voor kunnen opbrengen. We overleven het feestgedruis dat de haven ’s nachts omringt ternauwernood en vluchten na een paar dagen richting de monding van de Westerlijke Dvina. Over een windstille Golf van Riga varen we naar Skulte waar we zien dat de gastenhaven in aanbouw is.

[English]
We would like to wish you a merry christmas and fair winds in the new year!

From Rihnu in Estonia we sail to the capital of Latvia, Riga. We visit this fantastic city and marvel at the hardships the Latvian people have endured through history. The architecture in the city is so great that even we as laymen can appreciate it. We barely survive the feast that surrounds the harbor at night and after a few days we flee towards the mouth of the Western Dvina. Over a windless Gulf of Riga we sail to Skulte where we see that the guest harbour is under construction.