Naar huis

We zijn onderweg naar Vlieland in Nederland. Op Vlieland treffen we Nederland op de rand van de lockdown. Gelukkig mogen we onze veilige aankomst nog even vieren. Daarna varen we door naar Harlingen waar onze Eva de winter zal blijven. In Harlingen halen we de zeilen van onze Eva en bereiden haar voor op de winter. Felia vertelt over haar beslissing…

[English]
Going home.
We are on our way to Vlieland in the Netherlands. At the island of Vlieland, we meet Holland on the brink of lockdown. Fortunately, we can celebrate our safe arrival. Then we sail on to Harlingen where our Eva will stay for the winter. In Harlingen we take the sails off our Eva and prepare her for the winter. Felia talks about her decision…