Tallinn!

Vandaag publiceerden we weer een nieuwe video waarin we naar de hoofdstad van Estland zeilen, Tallinn.

Vanuit Dirhami in Estland zeilen we langs de kalkzandstenen kliffen van noord Estland naar de hoofdstad Tallinn. Voordat we Haven Kakumäe binnenvaren doen we nog een poging om de kompas van de stuurautomaat te kalibreren, maar wederom heeft dit geen effect. We bezoeken Tallinn uitgebreid. Tijdens ons bezoek trotseren we diverse stortbuien. We zijn zomaar niet uitgekeken in deze prachtige stad, dus we blijven nog een paar dagen hangen voordat we verder zeilen.

[English]
Today we published another video where we sail to the capital of Estonia, Tallinn.

From Dirhami in Estonia we sail along the limestone cliffs from northern Estonia to the capital Tallinn. Before we enter Haven Kakumäe we make another attempt to calibrate the compass of the autopilot, but again this has no effect. We visit Tallinn extensively. During our visit we brave several downpours. We are just not tired of this beautiful city, so we stay a few more days before we continue sailing.