Eva in de Finse archipel: Rosala en Örö

Deze week nemen we jullie graag mee op onze reis door de Finse archipel en bezoeken we de eilandjes Rosala en Örö.

Tijdens onze zeiltocht door de Finse Archipel moeten we keuzes maken. Welke wonderschone eilandjes en ankerplaatsen bezoeken we wel en welke slaan we over? De herfst is in aantocht en het weer wordt minder bestendig. In deze aflevering leren we veel over hoe de Vikingen leefden in het Vikingdorp op het eiland Rosala en daarna maken we een tocht naar het forteiland Örö. In de tijd van Russische Tsaar Romanov werd dit eiland in rap tempo gefortificeerd ter verdediging van Sint-Petersburg. Felia legt uit hoe we op de motor afvaren van lagerwal.

[English]
During our sailing trip through the Finnish Archipelago we have to make choices. Which beautiful islands and anchorages do we visit and which do we skip? Autumn is coming and the weather is getting less resilient. In this episode we learn a lot about how the Vikings lived in the Viking village on Rosala Island and then we make a trip to the fortress island Örö. During the time of Russian Czar Romanov, this island was rapidly fortified to defend St. Petersburg. Felia explains how we move away from the lee shore on the engine.