Onverwacht naar Saint-Malo

Samen met Lars vertrek ik vanuit Cherbourg richting Carteret-sur-Mer. We zullen daar nooit aankomen. Onderweg ontdekken we zo’n 500 liter water in de boot en besluiten we door te varen naar Saint-Malo. Aldaar is het lek gauw gevonden en een onderdeeltje om het op te lossen gekocht. Dan kunnen we Saint-Malo in. Als we genoeg van deze stad hebben varen we Île-de-Brehat, maar een sterke wind noopt ons om toch verder de rivier op te varen.

[English]
Sailing to Saint Malo unexpectedly.
Together with Lars, I leave Cherbourg heading for Carteret-sur-Mer. We will never arrive there. During the trip we discover about 500 liters of water in the boat and we decide to continue to Saint-Malo. There the leak was quickly found and a spare part purchased to fix it. Then we can enter Saint-Malo. When we have had enough of this city we sail to Île-de-Brehat, but a strong wind forces us to go further up the river.