Atlantic Challenge en La Gomera

Op La Gomera maken we de start van de Atlantic Challenge mee. Een roeiwedstrijd over de Atlantische Oceaan van 3000nm ofwel 4800km naar Antigua in de Carieb. We maken mooie (drone-)beelden die we delen met diverse persteams die aanwezig zijn. Hans van Veen komt aan boord om de watermaker op te starten… dus niet. De installatie is niet helemaal in orde en er moet nog geklust worden om dat allemaal te fixen. Op La Gomera maken we ook een paar stevige wandelingen. Dan is het tijd om weer door te gaan en we vertrekken naar Tenerife. Onderweg zien we grienden en jagende tonijnen. Wat een prachtig gezicht! Anita komt met tassen vol met reserve onderdelen, dus we kunnen weer aan de slag.

[English]
Atlantic Challenge and La Gomera.
On La Gomera, we attend the start of the Atlantic Challenge. A rowing competition across the Atlantic Ocean of 3000nm or 4800km to Antigua in the Caribbean. We make some beautiful (drone) footage which we share with several press teams who are present. Hans van Veen comes aboard to start up the watermaker… but it didn’t work out. The installation is not quite right and some work needs to be done to fix it. On La Gomera we also go for a couple of brisk walks. Then it is time to move on and we leave for Tenerife. On the way we see pilot whales and hunting tuna. Such a beautiful sight! Anita arrives with bags full of spare parts, so we can start working on chores once again.