Oversteek naar La Palma

Vanaf Tenerife steken we over naar La Palma, waar we in een vrijwel uitgestorven marina liggen. Met een huurauto gaan we op zoek naar de gevolgen van de vulkaanuitbarsting die hier 10 dagen geleden stopte. De sporen van de vulkaanuitbarsting die hier dik drie maanden geleden begon zijn overal pijnlijk zichtbaar. Hoewel het weer niet meezat en we veel regen en mist hadden, zagen we overal as en zwart zand liggen. Op zoek naar een beeld van de lavastroom stuitten we keer en keer op wegblokkades door de politie. We lunchen in een klein lokaal restaurantje waar we in gesprek raken met het personeel. Over de vulkaan, de uitbarsting, de herrie, de angst, de onzekerheid en de enorme schade. Ze lieten ons foto’s en filmpjes zien uit eigen archief, met eigen commentaar. Met eigen emotie. Dan zie je pas hoe het de bewoners raakt en wat een impact dit heeft op het eiland en de gemeenschap. Nog steeds onder de indruk van deze ervaring varen we later door naar Santa Cruz de Tenerife.

[English]
Crossing to La Palma.
From Tenerife we cross to the island of La Palma, where we are dock in a nearly deserted marina. With a rental car we go looking for the remnants of the volcanic eruption that stopped only 10 days ago. The traces of the volcanic eruption that started here over three months ago are painfully visible everywhere. Although the weather was not favourable and we had a lot of rain and fog, we saw ash and black sand everywhere. Looking for an image of the lava flow we encountered roadblocks by the police time and again. We had lunch in a small local restaurant where we struck up a conversation with the staff. About the volcano, the eruption, the noise, the fear, the uncertainty and the enormous damage. They showed us photos and videos from their own archives, with their own comments. With their own emotions. Only then do you see how it affects the residents and what an impact it has on the island and the community. Still impressed by this experience, we later sailed on to Santa Cruz de Tenerife.