Oceaanoversteek Tenerife – Mindelo [deel 1]

Als de wind eenmaal gunstig wordt zeilen we naar het zuiden van Tenerife, tanken, pikken Patrick weer op die terug komt uit Nederland en we vertrekken voor de oversteek naar de Kaapverden. Uitgezwaaid door onze Belgische vrienden van Tenerife. We starten lekker, maar het duurt nog lang voordat we uit de invloed van de Canarische eilanden de schone wind richting het zuiden kunnen oppikken.

[English]
Ocean crossing Tenerife – Mindelo [part 1]
When the wind becomes favourable we sail to the south of Tenerife, refuel, pick up Patrick who has returned from the Netherlands and we leave for the crossing to the Cape Verde. Waved off by our Belgian friends from Tenerife. We have a good start, but it takes a long time before we can pick up the clean wind from the influence of the Canary Islands to the south.