Voorbereidingen voor de oceaanoversteek

Met Maïté ga ik boodschappen doen voor drie maanden. We willen zo weinig mogelijk boodschappen doen aan de overkant van de oceaan, want het is daar duur en niet handig om steeds op jacht naar de houdbare spullen te moeten. Gelukkig wordt alles netjes bezorgd en vind de enorme hoeveelheid eten een plaatsje in de buik van Eva. Dan gaan we op jacht naar onrijp vers. We hebben een afspraak bij de groenteman op de markt en we laden ons karretje helemaal vol. Maïté kookt een aantal maaltijden in voren en dat gaat door tot diep in de nacht.

[English]
Preparations for the ocean crossing
With Maïté I go grocery shopping for three months. We want to do as little grocery shopping as possible on the other side of the ocean, because it’s expensive there and it’s not practical to have to keep hunting for the non-perishable items. Fortunately, everything is delivered nicely and the enormous amount of food finds a place in Eva’s belly. Then we go hunting for unripe fresh. We have an appointment with the greengrocer at the market and we load our cart completely full. Maïté prepares a number of meals in advance and this goes on until late at night.