Eva op Sint Maarten

We zeilen van Antigua naar Sint Maarten, waar we ’s nachts aankomen in Simpson Bay aan de Franse kant van het eiland. Patrick en Frank bezoeken de beroemde carnaval parade terwijl ik wat video’s in elkaar zet om de komende oversteek naar de Azoren te overbruggen. Na een paar dagen in de baai gaan we de lagoon in om te tanken en we nemen een plaatsje in prachtige marina. Daar plaatsen we een nieuwe log transducer, doen boodschappen en bereiden ons voor op de komende oceaanoversteek.

[English]
Eva on Saint Martin
We sail from Antigua to St. Maarten, arriving overnight in Simpson Bay on the French side of the island. Patrick and Frank visit the famous carnival parade while I put together some videos to cover the upcoming crossing to the Azores. After a few days in the bay, we enter the lagoon to refuel and we take up a berth in beautiful marina. There we install a new log transducer, do some grocery shopping and prepare for the upcoming ocean crossing.