Oceaanoversteek van Sint Maarten naar de Azoren [deel 2]

In dit tweede deel van onze oceaanoversteek bouwen we de autopilot drive weer in. We kunnen de automatische piloot weer gebruiken. Helaas wil de motor niet meer starten vanwege een zwakke accu. We lossen dat provisorisch op door de accu van de generator te gebruiken. Na de kalme oceaan in de kern van het Azorenhoog krijgen weer flink wat wind te verduren. Wederom valt de stuurautomaat uit, maar dat is niet het enige. Ook de genua wil niet meer helemaal uitrollen en een deel van de giek is verbogen. De laatste twee dagen hinken we -ook letterlijk- naar de haven Praia da Vitória op Terceira.

[English]
Oceaan crossing from Saint Martin to the Azores [part 2]
In this second part of our ocean crossing, we are reinstalling the autopilot drive. We can use the autopilot again. Unfortunately, the engine won’t start again because of a weak battery. We solve that temporarily by using the generator battery. After the calm ocean in the core of the Azores high, we have to endure a lot of wind. Once again, the autopilot fails, but that is not all. The genoa no longer unfurls fully and part of the boom is bent. The last two days we limp – literally as well – to the marina Praia da Vitória on Terceira.